Velkommen til Clinique Care
Vi ligger inne på Domus og Medicus senteret i Pilestredet Park 7, og er basert på timebestilling.